Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Mərkəzin 2005-ci il üzrə tədbirləri


Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzində Koalisiya 1325-in Üçüncü Respublika Konfransının hazırlanmasına dair Koalisiya 1325-in bir qrup üzvü çalışır. Konfrans 2005-ci ilin yayında Azərbaycanın 12 regionunda keçirilmiş vətəndaşlıq forumlarının nəticələrinə həsr ediləcək.

 

2005-ci il iyulun 7-dən 8-ə kimi Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzinin məsləhətçisi WWW.STOPVAW.ORG İnternet portalın milli şərhçilərin illik konfransında iştirak etmişdir. Bu il konfrans Tbilisidə keçirilmiş və 27 ölkənin iştirakçılarını toplamışdır. Layihənin iştirakçıları coğrafi cəhətdən Şərqi Avropanı, MDB və Monqolustanı təmsil edirdilər.

 

Konfransın birinci günündə illik işlərin nəticələri müzakirə edilmiş və ən çox müraciət edilən milli səhifələrin təqdimatı keçirilmişdir, o cümlədən, Azərbaycan səhifəsinin. Sayt 956 səhifədən ibarətdir, Azərbaycan səhifəsi il ərzində 31-ci yerə çıxmışdır. Bu da MDB üzrə çox yaxşı nəticə kimi qeyd edilmişdir.

 

Lakin keçirilmiş konfransın əsas mövzusu - portalın milli dilllərə tərcüməsinin texniki və təşkilati problemləri idi. Əldə edilmiş razılaşmaya görə, tezliklə ingilis dilində təqdim edilmiş hər bir milli səhifədə, onun oxşar rus və milli dillərə tərcüməsi olacaq.

 

Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzi öz üzərinə bu səhifələrin Azərbaycan və Rus dillərinə tərcüməsini və bu səhifələrin baş saytın linki ilə www.gender-az.org serverində yerləşdirilməsini götürmüşdür. Tezliklə, Azərbaycanda İnternet istifadəçiləri portalın məzmunu ilə ana dilində tanış ola bilərlər. Ümidvarıq ki, bu portalın Azərbaycanda populyarlaşmasına xidmət edər və Azərbaycanda qadınlar üzərində zorakılığın bütün formalarına qarşı mübarizə ilə resurslardan istifadəyə imkan verər.

 

AQİM işçi kontakt yaratmış və linklərin Feminist Majority Foundation-la müjadiləsini təyin etmişdir. Bu fondun strateci məqsədi - qadın bərabərliyinin əldə edilməsi və reproduktiv azadlıqdır. Fondun www.feministcampus.org . saytında qadın hüquqları, qadın fəallığı, qadın araşdırmaları haqda materiallar təqdim edilmişdir. Saytda qadın problematikası ilə maraqlanan tələbələr üçün forumlar keçirilir.

 

 

2005-ci il sentyabrın 6-da Qərb Universiteti nəzdindəki Qender Tədqiqatları Mərkəzinin keçirdiyi "Tarix və antropologiya sahəsində qender aspektləri" treninqində, Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzinin direktoru Y.Qasımova "Keçid dövründə əhalinin həyati strategiyalarının işlənib-hazırlanmasında qender stereotiplərinin rolu" tədqiqatının ilk nəticələrini təqdim etmişdir.

 

2005-ci il sentyabrın 23-də Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzinin nümayəndələri "Ekosfera" QHT-nin Azərbaycanda BAS proqramı nümayəndələri üçün keçirdiyi səyyar məşğələdə iştirak etmişlər. Məşğələlər "Qala", Abşeron Etnoqrafik muzeyində keçirilirdi. "Ekosfera" QHT-nin rəhbəri Firuzə Sultanzadə Avropa Birliyinin REC proqramı tərəfindən dəstəklənən "Abşeron yarımadasının "Qala" məskəninin ekoloji-etnoqrafik dirçəlişi və sabit inkişafı" layihəsinin nəticələrini təqdim etdi.

 

 

2005-ci il sentyabrın 24-də Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzinin direktoru Y.Qasımova Avropa Birliyinin dəstəyi ilə "Şəms" Qadın Mərkəzi tərəfindən keçirilən "Qender bərabərliyi və gənclik" treninqində ekspert şərhləri ilə çıxış etmişdir. Qrupşəkilli müzakirələr keçirildi. Onun əsasını Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzinin yeniliklər göndərişi təşkil etdi. Treninqin iştirakçıları xahiş etdilər ki, gənclik hərəkatı yeniliklərinə və gənclərin məşğulluq problemlərinə daha çox diqqət yetirilsin.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb