Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


«İNOPRESSA RU»: NİKOLAS KRİSTOF (INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE, ABŞ). BAKİRƏ QIZLAR VƏ YA ÜZÜM?«Bakirə qızlar sizi səsləyir», - bu ruhlandırıcı sözləri 11 sentyabrdan əvvəl təyyarə qaçıran terrorçulara Məhəmməd Ətta yazmışdı. İslam aləmində artıq çoxdandır ki, müsəlman şəhidlərini cənnətdə 72 qaragözlü bakirə qızın gözlədiyi stereotip hal olmuşdur. Lakin Quran mətninin daha diqqətlə öyrənilməsi daha az ehtiraslı cənnətin təsəvvürünü yaradır. Bu da islam dünyasının oyanışına, fundamentalizmdən kənarlaşmasına imkan yaradır. Bəzi islam ilahiyyatçıları təsdiq edirlər ki, cənnətə düşməyin məqsədi seks deyil, sadəcə olaraq bakirə qızlarla ünsiyyətdə olmaqdır. Digərləri isə bunu xüsusi həzz alma kimi şərh edirlər: onlardan biri, əl-Suyuti yazırdı ki, cənnətdə cinsi əlaqə daha uzunmüddətlidir və o qədər heyranedicidir ki, «onu bu dünyada sınadıqda adam huşunu itirə bilər».

İslam feminist qadınları, cinslərin daha artıq bərabərliyinə gətirib çıxaran dini qərarların izahına təkid edirlər. Bir İran ilahiyyatçısı Quranın Suriya köklərinin daha dərindən öyrənilməsini təklif etmişdir. Tunis və alman alimləri Quranın qədim əlyazmaları əsasında yeni nəşri üzərində işləyirlər. Keçən həftə isə, İranda islamın sərt dini qaydalarına şübhə ilə yanaşan, ölümə məhkum olunmuş Haşım Ağacari azadlığa buraxılmışdır. Lakin indi, tarixçilər, dilçilər və arxeoloqlar Qurana, Bibliyanın öyrənilməsində axırıncı 150 il müddətində tətbiq edilən üsulları tətbiq etməyə başlayırlar. Bu tədqiqatların nəticəsi partlayıcı xarakter daşıyır. Quran çox gözəl dildə yazılıb. Lakin bəzi hallarda sözlərin və cümlələrin mənası aydın olmur. Bunun səbəblərindən biri – ərəb dilinin yazısının Quran ilə bir müddətdə yaranması ilə əlaqədardır. Daha çox dəlil yaranır ki, sözlərin çoxu qədim suriya və aramey dillərindən iqtibas edilmişdir

Məsələn, Quranda deyilir, cənnətə düşən şəhidləri, göydə «huri» gözləyir. Erkən şərhçilər bu sözü «bakirə qız» kimi izah edirdilər, buradan da 72 zövcə əmələ gəlimişdir.

Lakin aramey dilində «huri» «ağ» mənasında işlənirdi və bu sözü çox hallarda «ağ üzüm» mənasında işlədirdilər. Belə ki, cənnətə düşmüş şəhidlərə, bakirə qız əvəzinə, ola bilsin ki, bir salxım üzüm təklif olunacaq və bəziləri bunu yalan hesab edəcək. Bu yeni tədqiqatı təşəbbüsləndirən alimin sözlərinə görə (o, təhlükəsizlik naminə Xristofer Lyuksenberq təxəllüsündən istifadə edir), «üzüm» verilmiş kontekstə daha çox uyğundur. Əvvəla, Quran «huri»ni kristal və mirvari ilə eyniləşdirir, ikincisi, müasir təsəvvürə görə cənnət meyvə və xüsusilə ağ üzümlə bol olmuşdur.

Bir çox alimin etirazına səbəb olmuş təhlilində, Lyuksenberq qadınların çadra örtmələrini dəlil kimi gətirən şer mənasını dəyişir. Qadınlara üzlərini sinələrinə qədər çadra ilə örtmək əmri əvəzinə, Lyuksenberq onlara «budlparı ətrafında kəməri bərkitməyi» məsləhət görür. Quranda Məhəmməd peyğəmbəri «ümmi» adlandırırlar – bu söz onun savadsız olması kimi şərh edilirdi. Bu da onun quran vəhylərini daha möcüzəli edir.

Lakin bəzi alimlər təsdiq edirlər ki, «ümmi» sözü Məhəmmədin «Kitab xalqına» aidiyyatını inkar edir, yəni, o, nə xristian, nə də yəhudi olmuşdur. İslamda ictihad adlanan müzakirələr və düzəliş etmə ənənələri mövcuddur. Lakin Quranın şərhi, peyğəmbərin ölümündən iki əsr sonra yazılmış klassik izahatlar modelində donub qalmışdır. Axırıncı üç minillikdə Böyük dövlətlərin yüksəliş və süqut tarixi göstərir ki, insanlar bütün məsələləri sərbəst müzakirə etmək imkanına malik olduqda, dini tabular aradan götürüldükdə, intellektual tədqiqatlar elmi kəşflərə, iqtisadi inqilaba və yeni güclü mədəniyyətə gətirib çıxara bilər. İndiananın Notr-Dam Universitetində islama dair ekspert olan Qabriyel Səid Reynolds qeyd edir ki, Quranın öyrənilməsində «tabu indiyə kimi güclüdür». O, erkən islamın yeni tədqiqatlarını intellektual oyanışın «ilk addımı» adlandırır.

Lyuksenberq qeyd edir ki, «Dini ənənələrdə baş verən bəzi yanlış əlaqələrin qırılması digər elmi və intellektual sahələrdə pozitiv inkişaf üçün şərt olacaqdır». Beynəlxalq birlik islam dünyasının yenidən dirçəlməsini görmək üçün, çox şey edir. Buna maneə, Quran və ya islamda deyil, fundamentalizmdədir. Mən ümid edirəm ki, Quranın yeni və daha əsaslı tədqiqi İslam Reformasiyasının oyanışının əlamətidir və gələcək terrorçulara 72 qaragözlü bakirə qız əvəzinə bir qab üzüm vəd ediləcək.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb