Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


QADINLAR ÜÇÜN QLOBAL FOND: TBİLİSİ FORUMUNDA


global_fundAzərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzi artıq xəbər vermişdi ki, 2006-cı il iyunun 4-8-də Tbilisidə Qlobal Qadın Fondu tərəfindən təşkil olunmuş qadın QHT-lərinin Forumu keçirilirdi. Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzinin informasiya texnologiyaları üzrə meneceri Solmaz İsgəndərova "Qadın QHT-ləri arasında milli və beynəlxalq səviyyələrdə əməkdaşlıq" bölməsinin işinin yekunlarından danışır.

Demokratik islahatlar dövründə Cənubi Qafqaz ölkələrində qadın inkişafının ciddi sosial potensialı toplanmışdır. Biz bölmədə Qadınlar üçün Qlobal Fondun maraqları prizmasından bütün regional üçüncü qadın sektorunu öyrənməyə çalışmışıq.

Biz qadın QHT-ləri fəaliyyətinin xarici mühitinə müraciət etmişik, belə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə dərəcəsinə əsasən onun fəaliyyət və perspektiv inkişafını qiymətləndirmək olar. Qadın QHT-lərinin iş prosesində qarşılaşdıqları xarici mühit amilləri arasında biz üç seqment ayırmışıq. Onlar ancaq qarşılıqlı əlaqədə xarici mühitin vahid sistemini təşkil ediolər:

Birinci seqment:

 • Hakim strukturlar
 • Biznes-sektor
 • Kütləvi informasiya vasitələri
 • Siyasi partiyalar.

 • İkinci seqment:

 • Xeyriyyəçilik və texniki yardım göstərən müxtəlif beynəlxalq biznes-strukturlar.
 • Sponsor yardımı göstərən yerli biznes-strukturlar.

 • Üçüncü seqment:

 • Vəzifələrinə QHT-lərin inkişafında texniki yardım daxil olan, Cənubi Qafqaz ərazisində fəaliyyət göstərən donor təşkilatları, beynəlxalq fondlar.
 • QHT-lərin, bilavasitə maliyyələşdirmə keçirən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına inteqrasiya dərəcəsi.
 • QHT-lərin yaxın və uzaq xaric QHT-ləri ilə əməkdaşlıq dərəcəsi.


 • Bu seqmentlərin hər birindən danışarkən, bölmənin iştirakçıları bəzi müsbət təcrübəni qeyd edir, mühüm problemləri göstərirdilər, lakin tnkişaf perspektivlərini də görə bilirdilər.

  İctimai qadın təşkilatları ənənəvi stereotipləri nəzərə alırlar.

  Bölmə iştirakçıları aşağıdakı istiqamətlərdə milli və beynəlxalq səviyyələrdə inkişaf imkanlarını görürdülər:

  - Biznes-peşələrə yiyələnməkdə və qadınların kiçik sahibkarlığa yenidən öyrədilməsinə texniki yardım. Nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində özəlləşdirilmə keçirilmiş, onların öz torpaqları var və kiçik bizneslə məşğul ola bilərlər.

  Qadınların bazar şəraitinə uyğunlaşmasına texniki yardım: sadə istehlak mallarının istehsalı və məişəti asanlaşdıran xidmətlərin, ödənişli xidmətlər sisteminin yaradılması.

  Cənubi Qafqaz regionu üçün ənənəvi olan ev əməyinin inkişafına texniki yardım.

  Vətəndaş iştirakının inkişafında qadınların rolunun gücləndirilməsi, xüsusilə də, sosial layihələr və qadın məsələləri üzrə yerli hakimiyyət orqanlarının qərarlarının ictimai ekspert qiymətləndirməsində.

  Forumda səslənən birləşdirmə ideyasının rolunu Cənubi Qafqaz Alternativ Qadın Parlamentinin yaradılması ideyası yerinə yetirə bilər.
  SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

  "Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
  - İslam dini zorakılığı qadağan edir
  - İslamda qadın-kişi bərabərliyi
  - İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
  - İslamda ailə həyatı
  VİRTUAL MUZEY

  XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
  AVROPA QADIN TEZAURUSU

  Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
  GENDER DİREKTORİYASI

  Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
  AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

  Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
  GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


  Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
  Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
       Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb